Kontaktuppgifter

Om ditt ärende gäller en betalningspåminnelse eller -anmodan du fått, ta kontakt med Finlands kommuninkasso Ab:s kundtjänst.

Kontaktuppgifter till vår kundtjänst

Inkassokundtjänst för person- och företagskunder

Tfn. 020 6399 420

Samtalets pris är normal mobiltelefoni- eller lokalnätsavgift.

E-post: asta.perinta@kuntaperinta.fi

Via nättjänsten kan du flexibelt kontrollera dina räkningar, betala utestående fordringar, föreslå betalningstid eller sända meddelanden till Finlands kommuninkasso.

Vi ber dig vara uppmärksam på att det i nättjänsten enbart syns räkningar där vi känner till kundens personbeteckning eller FO-nummer och som är i frivilligt inkasso eller i efterbevakning. Du loggar in med dina webbankkoder.

Person- och företagskundernas nättjänst       

Dataskyddsansvarigas kontaktuppgifter: tietosuojavastaava@kuntaperinta.fi eller via kundtjänsten.

Dataskyddsbeskrivning

Inkassokundtjänst för avtalskunder (kommunala aktörer)

Tfn 020 6399 430

Samtalets pris är normal mobiltelefoni- eller lokalnätsavgift.

E-post: toimeksiantajat.perinta@kuntaperinta.fi

Logga in på uppdragsgivarnas nättjänst.

Kontaktperson, försäljning och förvaltning

Christian Sjöstrand
Verkställande direktör
christian.sjostrand@kuntaperinta.fi

Postadress

Adress:
Finlands Kommuninkasso Ab
PB 41
15101 Lahtis

FO-nummer:
2689224-6

Faktureringsadress


Nätfaktureringsadress:
003726892246

Förmedlarkod:
003703575029 / CGI