Inkassotjänster för kommunerna

Finlands kommuninkasso föddes 2015 när våra kunder saknade en inhemsk inkassopartner skräddarsydd för den offentliga förvaltningen.

Vi kombinerar kunskap om kommunsektorn och kommunernas ekonomiförvaltning med ett gediget kunnande om inkassobranschen. Målsättningen är att försnabba våra kunders kassaflöde utan att tumma på gäldenärernas nöjdhet.

Eftersom vi är en organisation med bakgrund i landets kommuner återgår ett eventuellt överskott från vår affärsverksamhet till förmån för kommunerna!

Kommuninkasso med lång erfarenhet

Vi erbjuder våra kunder alla tjänster inom inkasso och betalningsövervakning; betalningspåminnelser, frivilligt och rättsligt inkasso samt efterbevakning.

Vårt inkassodatasystem beaktar kommunsektorns särdrag och vår egen interna programutveckling garanterar snabba utvecklings- och förändringstidtabeller.

Vår personal har lång och mångsidig erfarenhet av branschen och av den lagstiftning som styr inkassoverksamheten.