Inkasso med ett fast men milt grepp

Finlands Kommuninkasso är det enda helt inhemska inkassobolaget, som har specialiserat sig på att hjälpa kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra samkommuner samt offentligt ägda bolag med genomförandet av inkassotjänster.

Vår uppgift är att sköta inkassouppdragen så att det gagnar alla. Vi hjälper våra kunder att driva in sina fordringar på ett effektivt sätt – men sett ur kommuninvånarens synvinkel på ett mänskligt och ansvarsfullt sätt. Vi arbetar hårt för att hitta en väg som för alla parter leder till det bästa möjliga resultatet – med ett fast men milt grepp.

Bekanta dig med våra tjänster och hör av dig om du vill diskutera hur din kommun kan effektivera sina inkassotjänster.

Finlands Kommuninkasso Ab

Vi är en del av Sarastiakoncernen med Monetrakoncernen som andra ägare och därmed kan Sarastias och Monetras ägare ta i bruk våra inkassotjänster utan konkurrensutsättning, vilket sänker arbets- och resurseringskostnaderna. Samtidigt sparar kommunen även in de utgifter som kan uppstå av ett byte av tjänsteleverantör eller datasystem.

En tjänst som tar gäldenären i beaktande

Ur gäldenärens synvinkel är vår inkassoprocess mer flexibel och mänsklig än många andra liknande processer. Vår service är professionell, snabb och preventiv; något som både försnabbar kassaflödet och förhindrar kommande betalningsförseningar och -störningar samt förbättrar kommuninvånarnas nöjdhet. Över hundra städer, kommuner och samkommuner är redan våra kunder.

Inkassokundtjänst

Suomen Kuntaperintä Asiakaspalvelut

Finlands kommuninkasso är snart Revire inkasso

Finlands kommuninkasso har inlett en namnändringprocess. Vårt nya namn – Revire inkasso – har nu förts in in handelsregistret. Vi fungerar under namnet Finlands kommuninkasso fram till hösten då bolaget får en ny webbplats och ett nytt visuellt utseende.

Välfärdsomårdesreformen påverkade i stor omfattning vår verksamhe. Vid sidan av kommunerna har vi nu även en växande skara välfärdsområden som uppdragsvgivare – därför var ett namnbyte av nöden.

Det nya namnet syns först i de brev vi skickar ut samt i olika officiella dokument. Vårt nya namn och visuella identitet tas ibruk i all kommunikation under hösten 2023.