OBS! våra telefonlinjer är undantagsvis öppna mellan 9.00 och 15.00 mellan måndag och fredag under vecka 4/2023.

HUOM! vko:lla 4/2023 puhelinlinjamme ovat poikkeuksellisesti auki ma – pe klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana

NB! Our phone lines are  open between 9 am and 3 pm during week 4/2023.

Inkasso med ett fast men milt grepp

Finlands Kommuninkasso är det enda helt inhemska inkassobolaget, som har specialiserat sig på att hjälpa kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra samkommuner samt offentligt ägda bolag med genomförandet av inkassotjänster.

Vår uppgift är att sköta inkassouppdragen så att det gagnar alla. Vi hjälper våra kunder att driva in sina fordringar på ett effektivt sätt – men sett ur kommuninvånarens synvinkel på ett mänskligt och ansvarsfullt sätt. Vi arbetar hårt för att hitta en väg som för alla parter leder till det bästa möjliga resultatet – med ett fast men milt grepp.

Bekanta dig med våra tjänster och hör av dig om du vill diskutera hur din kommun kan effektivera sina inkassotjänster.

Finlands Kommuninkasso Ab

Vi är en del av Sarastiakoncernen med Monetrakoncernen som andra ägare och därmed kan Sarastias och Monetras ägare ta i bruk våra inkassotjänster utan konkurrensutsättning, vilket sänker arbets- och resurseringskostnaderna. Samtidigt sparar kommunen även in de utgifter som kan uppstå av ett byte av tjänsteleverantör eller datasystem.

En tjänst som tar gäldenären i beaktande

Ur gäldenärens synvinkel är vår inkassoprocess mer flexibel och mänsklig än många andra liknande processer. Vår service är professionell, snabb och preventiv; något som både försnabbar kassaflödet och förhindrar kommande betalningsförseningar och -störningar samt förbättrar kommuninvånarnas nöjdhet. Över hundra städer, kommuner och samkommuner är redan våra kunder.

Inkassokundtjänst

Suomen Kuntaperintä Asiakaspalvelut